| STARTSIDA | Erbjudande | Kvalitets/miljöpolicy | QDC Consulting | QDC Management | Referensföretag |


 QD Cost Group

Vi har mer än 20 års erfarenhet av ledning och förbättring av Supply Chain inom produktion och tjänsteinköp i internationell miljö. Starkt fokus på Strategic Sourcing ger en optimerad Supply Chain

QDC Group har fokus på värdeskapande processer inom hela Value Chain i enlighet med kundens uppsatta krav och mål.

Quality Delivery Cost är ledord för leveransen i enlighet med ställda krav. Genom att tidigt i processen säkra kvalitet och leveransförmåga i enlighet med kundens krav säkras rätt totalkostnad.


våra mål är att 

HJÄLPA företag med effektiv sourcing för att nå bästa QDC resultat i enlighet med uppsatta mål

TILLFÖRA erfarenhet från globala koncerner till internationella och nationella kunder

STÖTTA uppdragsgivarens verksamhet som Management Konsult alternativt som resursförstärkning vid större upphandlingar, produktionstransfers, produktionseffektivisering, Kaizen etc.

UTVECKLA/FÖRBÄTTRA samt driva större eller mindre projekt inom produktion, produktionstransfer


kontakt  KONTAKTA
OSS GÄRNA
VIA E-POST
info@qdcgroup.se
QD Cost Consulting AB
Magnus Johem

Senior Management Konsult
Tel: +46(0)70 639 00 62
E-post: magnus.johem@qdcc.se
LinkedIn
QD Cost Management AB
Jukka Mäki

Senior Management Konsult
Tel: +46(0)70 639 58 11
E-post: jukka.maki@qdcm.se
LinkedIn
Powered by BUZZARD design