| Startsidan | Erbjudande | KVALITETS/MILJÖPOLICY | QDC Consulting | QDC Management | Referensföretag |
 

KVALITETSPOLICY

Kunder skall alltid få bästa möjliga värde genom att anlita våra tjänster.

För oss innebär detta:

  • Att kundnytta och kundens önskemål är viktiga i vårt åtagande
  • Att vi analyserar kundens behov och förväntningar och bekräftar dessa med kunden
  • Att vi representerar kunden i vårt åtagande mot marknaden
  • Att vi samarbetar väl med kundens personal, samarbetspartners och externa leverantörer
  • Att vi följer kundens upprättade kvalitetssystem och processer samt ser förbättring av kvaliteten som ett medel för att nå god kort och långsiktig lönsamhet
  • Att varje uppdrag skall genomföras så att det blir en god referens för företagen

MILJÖPOLICY

Generera så liten miljöpåverkan som möjligt både internt och i våra uppdrag.

För oss innebär detta:

  • Att vi följer gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör kundens verksamhet likväl som i vår verksamhet
  • Att vi med hänsyn till krav och önskemål från våra uppdragsgivare prioriterar material och metoder som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga
  • Att vi genom ett ständigt förbättringsarbete förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan


kontakt  KONTAKTA
OSS GäRNA
VIA E-POST
info@qdcgroup.se
Qd Cost Consult Magnus Johem QDC QD Cost Consulting AB
Magnus Johem

Senior Management Konsult
Tel: +46(0)70 639 00 62
E-post: magnus.johem@qdcc.se

LinkedIn
QD Cost Management AB
Jukka Mäki

Senior Management Konsult
Tel: +46(0)70 639 58 11
E-post: jukka.maki@qdcm.se

LinkedIn
Powered by BUZZARD design